Menu

Антонов Сергей

Сергей Антонов. Весна на Байконуре
Сергей Антонов
1995 г.
Картон, масло.
45х100