Menu

Бурлюк Давид

Давид Бурлюк. «Free parking».
Бурлюк Давид Давидович
1930-1940-е
Холст на картоне, масло, тушь
20,3х25,5
Давид Бурлюк — Обнаженный Юноша. 1927 г.
Бурлюк Давид
1927 год
Бумага, карандаш, масло
37,8х25,5 см
Давид Бурлюк — Куба
Бурлюк Давид
1959 год
Картон, масло
21х14 см